Jerzy Kolecki

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój” Panu Jerzemu Koleckiemu nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXV/178/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 roku.
Jerzy Kolecki to artysta o pięknej biografii: zarówno jak twórca, jak i jako człowiek i obywatel. Twórczością i wielką aktywnością społeczną obdzielał hojnie, szczególnie tych najmłodszych. I nadal ich obdziela w miejscu ku temu najodpowiedniejszym – w Mieście Dzieci Świata w Rabce-Zdroju. Malarz, grafik i scenograf – dał się poznać nie tylko dzięki licznym wystawom swych dzieł, ale też jako autor rabczańskiego herbu.

 Jerzy Kolecki – urodził się w 1925 roku. W Wróblowicach. W czasie II wojny światowej w latach 1942-1945 był żołnierzem Armii Krajowej (ps. Liść). Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1947-1952).

Od 1953 roku mieszka w Rabce-Zdroju. Malarz po przyjeździe do Rabki pracował początkowo jako aktor (1953-1961), a później scenograf i przez 16 lat jako dyrektor Teatru Lalek „Rabcio” (1961-1976). Wiedzą zdobytą w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych dzielił się później jako wykładowca wychowania plastycznego dla przyszłych pedagogów w:

  • Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Rabce w latach 1962-1973
  • WSP Kraków (punkt konsultacyjny w Rabce) w latach 1975-1985
  • W latach 1968-1973 był współpracownikiem Powiatowego Domu Kultury w Nowym Targu.

W  roku 1964, jako ówczesny dyrektor Teatru Lalek „Rabcio”, zaprojektował herb miasta. Podczas ogłoszonego w 1975 roku konkursu na herb miasta Rabka-Zdrój, w wyniku plebiscytu, w którym głosowali mieszkańcy, wygrał projekt pana Jerzego. To on został oficjalnie zatwierdzony jako znak herbowy miasta i stał się jednym z najlepiej promujących nasze miasto symboli. Również projekt znaku firmowego Teatru Lalek „Rabcio” (1974) jest autorstwa Jerzego Koleckiego. Dla teatru pan Kolecki wykonał w sumie 31 scenografii w latach 1953-1985.

Odkąd zamieszkał w Rabce-Zdroju zawsze starał się w zakresie swoich zdolności wspomagać różne instytucje (zazwyczaj nieodpłatnie), od ręcznie robionych tabliczek na drzwi pomieszczeń w Szpitalu, poprzez portret Eugeniusza Romera dla I LO, projekt sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wielokrotną oprawę plastyczną obchodów Dnia Dziecka w Rabce aż po podarowanie Szpitalowi w Rabce (dar dla chorych) 12 obrazów (1985). Jerzy Kolecki jest autorem malowideł przedstawiających anioły. „Anioła Polski” podarował Szkole Podstawowej nr 3 na Słonem oraz I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju w 2007 roku. Jednego z nich – „Anioła Rabki” podarował Urzędowi Miasta, jako wyraz związku z Miastem, które stało się Jego domem i „miejscem na ziemi”.

Ważną działalnością było i jest „plastyczne” wspieranie parafii św. Teresy. Nawet w najtrudniejszych czasach, będąc dyrektorem państwowego teatru, czynnie uczestniczył w życiu parafii - wykonując fresk nad ołtarzem głównym (dzisiaj niestety nieistniejący), malując szereg obrazów (od niewielkich po kilkumetrowe) oraz przygotowując różne elementy graficzne dla obchodów przeróżnych świąt.

Pan Jerzy wykonał 11 scenografii dla różnych teatrów lalkowych w Polsce (1964-1986); oprawę plastyczną Sabałowych Bajań 1972 i 1973; a także wykonał stacje Drogi Krzyżowej w: Ciężkowicach (1956), Gromniku (1957), Zarytem (1978), Międzybrodziu Bielskim (1982), Andrychowie (1988) oraz w Kościele św. Teresy w Rabce (1997).

„Matka Boska Partyzancka” namalowana przez Jerzego Koleckiego dla byłych żołnierzy AK, podarowana Janowi Pawłowi II, znajduje się dzisiaj w zbiorach watykańskich.

 Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć, niech za uzupełnienie wystarczy fakt, że obok Orderu Odrodzenia Polski, Medalu Komisji Edukacji, odznaki „Zasłużony działacz kultury”, złotej odznaki „za zasługi dla województwa nowosądeckiego” – artysta obdarowany został przez swych najmłodszych widzów i przyjaciół tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. Jest to wyraz wdzięczności dziecięcej za niestrudzoną aktywność.

W roku 1973 został laureatem nagrody wojewódzkiej za upowszechnianie kultury, natomiast w latach 1974 i 1985 – laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży.

Jego twórczość wystawiana była w: Rabce-Zdroju (lata: 1968, 1981, 1987, 1992, 1995, 2004), Zakopanem (1972), Hamburgu (1975), Hannoverze (1975), Šibeniku w Jugosławii (1979), Nowym Targu (1995), Limanowej (2005), Krakowie (2005-2006) oraz Budapeszcie.