Informacja Turystyczna MSITMałopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) to projekt realizowany przez Województwo Małopolskie, z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Głównym jego celem jest stworzenie spójnego dla regionu systemu informacji turystycznej.


Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Zadaniem systemu będzie dostarczanie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu. Zintegrowany system informacji turystycznej przyczyni się do podniesienia jakości usług i stopnia satysfakcji odwiedzających nasz region gości.


Autor mapy: 2BA - szkolenia i doradztwo strategiczne

("Manual Obsługi Turysty" dla Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, Listopad 2010)


W Małopolsce powstała sieć 33 jednostek informacji turystycznej, połączonych zintegrowanym systemem informatycznym. Pracownicy punktów informacji turystycznej zatrudnieni zostali przez jednostki samorządu terytorialnego, a kompleksowe szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu zapewniło Województwo Małopolskie. Jednostki MSIT wykonane i wyposażone są wg wystandaryzowanych projektów graficznych i aranżacji wnętrz. Każda jednostka IT uzyskała kategoryzację.

Oprócz tradycyjnej informacji jednostki połączył zintegrowany systemu informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Równocześnie działa regionalny portal turystyczny, z którym zintegrowane zostały lokalne portale turystyczne. Do dyspozycji turystów w regionie przewidziano również sieć całodobowych infokiosków.

System informacji turystycznej w Małopolsce jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakładał utworzenie w wybranych jednostkach specjalnych stanowisk dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące ich materiały (np. w postaci wydruków lub nagrań MP3). Dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowane zostały specjalne wydawnictwa w alfabecie brajla oraz w druku powiększonym.

Idea utworzenia w Małopolsce regionalnego systemu informacji turystycznej pojawiła się w 2007 r.  W 2008 r. przygotowano studium wykonalności projektu i model funkcjonowania systemu. W sierpniu  2010 r. projekt MSIT otrzymał dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013.  W roku 2011 zakończone zostały prace związane z budową jednostek informacji turystycznej. Przy głównych atrakcjach turystycznych regionu stanęło blisko 90 tablic informacyjnych. Przy drogach wojewódzkich  oraz powiatowych zamontowano 166 turystycznych znaków drogowych. Dobiegł końca cykl szkoleń dla informatorów turystycznych, w ramach którego przeszkolonych zostanie ponad 70 osób. Wydrukowano ponad dwumilionowy nakład  wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Jednostki wyposażono w meble oraz elementy aranżacyjne. Dostarczono sprzęt komputerowy. Jednostki IT pomyślnie przeszły proces certyfikacji, komisja certyfikacyjna przyznała kategorie punktowe od 1 do 4 gwiazdek. Wdrażanie projektu kończą działania promocyjne.  Kampania promocyjna MSIT była i jest nadal kampanią wizerunkową oraz informacyjną, promującą Województwo Małopolskie przez MSIT i wprowadzającą nowy produkt na rynek. Już teraz można podróżować po Małopolsce, korzystając z informacji turystycznych umieszczonych na olbrzymich tablicach turystycznych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych, przy parkingach i drogach regionu.

 MSIT w liczbach:

 • 22 zakończone inwestycje polegające na budowie nowych jednostek IT, dostosowaniu istniejących jednostek IT do standardów MSIT
 • 27 jednostek IT wyposażonych w standardzie MSIT
 • 1139 szt. mebli i elementów aranżacyjnych
 • 171 szt. komputerów
 • 97 szt. sprzętu telekomunikacyjnego i biurowego
 • 70 osób przeszkolonych w ramach MSIT
 • 87 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych Regionu
 • 166 turystycznych znaków drogowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych
 • 18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych
 • 2 320 000 szt. wydawnictw promocyjno – informacyjnych
 • 600 szt. wydawnictw w Brajlu
 • 4000 szt. katalogów w druku powiększonym
 • 126 740 szt. map Województwa Małopolskiego

 

 

Informacja Turystyczna MSIT w Rabce-Zdroju

ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdrój

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek - czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-15.00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013