Aplikacja mobilna

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju zrealizował projekt, który był dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn.”Tradycyjna i nowoczesna promocja w Gminie Rabka-Zdrój”. Operacja miała na celu szeroko pojętą promocję Gminy Rabka-Zdrój, poprzez stworzenie turystycznej aplikacji mobilnej, informatora turystycznego oraz jednolitego systemu oznakowania obiektów noclegowych wraz z folderem zawierającym bazę noclegową.

Aplikacja mobilna jest nowoczesnym, kompleksowym przewodnikiem turystycznym po Gminie Rabka-Zdrój, który umożliwia interaktywne korzystanie z atrakcyjnej i profesjonalnie przygotowanej informacji turystycznej na ekranie telefonu komórkowego oraz tabletu. Spis atrakcji turystycznych podzielony jest na odpowiednie kategorie, co ułatwia ich wyszukiwanie. Opisy interesujących miejsc, szlaków, zabytków, restauracji, aptek, punktów usługowych czy urzędów, które są na bieżąco uaktualniane. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze specjalnych sklepów z aplikacjami mobilnymi.

kod qr

Dla osób korzystających z tradycyjnych form zdobywania informacji alternatywą dla aplikacji mobilnej jest papierowy przewodnik turystyczny. Jego opracowanie usprawnia obsługę ruchu turystycznego, ułatwia turystom i kuracjuszom wybór interesujących ich atrakcji. Jest on dystrybuowany nieodpłatnie przez punkt informacji turystycznej oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, jako kolejne narzędzie promujące Gminę.

Kolejnym punktem projektu był jednolity system oznakowania obiektów noclegowych wraz z folderem zawierającym bazę noclegową. Zainteresowane obiekty noclegowe, otrzymały tabliczkę identyfikującą obiekt oraz umieszczono opis w folderze. Tabliczki z oznakowaniem obiektów noclegowych służą utrzymaniu odpowiedniego poziomu usług, przeciwdziałaniu tzw. szarej strefie noclegowej oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku Gminy. Gminny system oznakowania obiektów noclegowych wprowadzony został na podstawie zarządzenia Burmistrza Rabki-Zdroju. Oznakowanie danego obiektu odbywa się na zasadach dobrowolnych, na wniosek zainteresowanego. Baza tych obiektów została zamieszczona zarówno na oficjalnej stronie Gminy Rabka-Zdrój, w aplikacji mobilnej oraz w folderze promującym te obiekty, dystrybuowanym bezpłatnie w punkcie informacji turystycznej oraz przez Wydział Promocji Kultury i Sportu.

Kompleksowy, zintegrowany system promocji jest odpowiedzią na potrzeby turystów. Zakładać można, iż wpłynie on na zwiększenie się ilości napływających turystów oraz zainteresowanie zarówno Gminą Rabka-Zdrój, jak i całym regionem, jako miejscem atrakcyjnym turystycznie. Poprzez realizację projektu możliwa jest rozbudowa sieci informacyjno-promocyjnej dotyczącej turystyki i rekreacji za pośrednictwem nowoczesnych i tradycyjnych środków przekazu, dzięki którym mieszkańcy nie tylko całego obszaru LGD ale i całej Polski będą mieli możliwość poznać ofertę turystyczno-rekreacyjną regionu.