Muzeum Orderu Uśmiechu

Na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce-Zdroju znajduje się Muzeum Orderu Uśmiechu, jedynego na świecie odznaczenia, które jest przyznawane dorosłym na wniosek dzieci.
I Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu odbył się w dniach 1-2 czerwca 1996 roku w Rabce-Zdroju. Miejsce to wybrała Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, uznając, że jest to najlepsze miejsce ze względu na swoją sławę jako uzdrowisko dziecięce. Dodatkowo Kapituła zawnioskowała wówczas do wojewody nowosądeckiego o nadanie Rabce tytułu "Miasto Dzieci Świata".

Podczas Zlotu zainaugurowano również Muzeum Orderu  Uśmiechu. Wydarzenie to miało miejsce w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci przy ulicy Dietla 2 (obecnie: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe). Uroczystego otwarcia dokonała Jolanta Kwaśniewska (ówczesna Pierwsza Dama – żona Prezydenta RP) wraz z Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – Cezarym Leżeńskim.

W roku 1997 Muzeum Orderu Uśmiechu zmieniło swoją siedzibę. Przeniesiono je do Szkoły Podstawowej nr 2, zlokalizowanej przy ul. Sądeckiej 2. Tam też odbył się II Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu, w którym wziął udział Włodzimierz Cimoszewicz, sprawujący wówczas funkcję  Premiera RP.
Muzeum Orderu Uśmiechu po raz kolejny zmieniło lokalizację wiosną 2003 roku. Z okazji przypadającego wtedy jubileuszu 35-lecia orderu uśmiechu, muzeum przeniesiono do specjalnie w tym celu wybudowanego drewnianego budynku, znajdującego się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Rabkoland". Jego otwarcia dokonali: Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Cezary Leżeński - Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Antoni Rapacz – sprawujący w tym czasie funkcję Burmistrza Rabki-Zdroju.

W sali głównej Muzeum znajduje się podium ze sceną, na której ukazana jest ceremonia odznaczenia, wraz z  7 postaciami (naturalnej wielkości): jest tam m.in. Anna Dymna – pasowana na Kawalera Orderu Uśmiechu oraz Mariola Burcan, będąca rabczańskim Kawalerem - jedna z ośmiu pochodzących z Miasta Dzieci Świata . Na ścianach i w gablotach zostały umieszczone oryginalne wnioski dzieci, listy odznaczonych, wiele pamiątek związanych z Kawalerami Orderu Uśmiechu. Obok Muzeum znajduje się archiwum z dokumentami, które należą do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Opiekę nad Muzeum sprawuje Rada Muzeum Orderu Uśmiechu na czele z Przewodniczącą – Mariolą Burcan.

 

Muzeum Orderu Uśmiechu jest otwarte od maja do października w godzinach otwarcia Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”.


tel./fax 18 267 69 57 (w sezonie)
tel./fax 32 258 84 67 (cały rok)

www.rabkoland.pl