Kościół drewniany pw. Świętego Krzyża na Piątkowej Górze


Świątynia leży w miejscowości Chabówka, niemal na szczycie wzniesienia Piątkowa Góra i roztaczają się stąd piękne widoki na pasmo Babiej Góry i Tatry. Dzięki położeniu przy ruchliwej szosie zwanej popularnie „zakopianką” zabytkowa budowla cieszy się dużą popularnością wśród turystów.

Z kościołem związana jest ciekawa legenda, która głosi iż w miejscu w którym stoi obecnie świątynia, zbójcy napadli kupca wiozącego cenne towary. Gdy na ich widok wykrzyknął „Święty Krzyżu, ratuj mnie”, nad jego wozem rzeczywiście ukazał się świetlisty krzyż. Przerażeni tym cudownym zdarzeniem zbójnicy uciekli. Kupiec w akcie wdzięczności za ocalenie miał ufundować świątynie w tym miejscu. W rzeczywistości fundatorem kościoła był wojewoda sandomierski Jan Wielopolski. Budowla była kilkakrotnie remontowana i zachowała się w dobrym stanie do lat 90-tych ubiegłego wieku. Niestety w 1994 roku kościół częściowo spłonął - prawdopodobnie w wyniku podpalenia. Dzięki ofiarności miejscowej ludności i wielu sympatyków tej świątyni została ona całkowicie odbudowana i ponownie konsekrowana przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w 2002 roku.Jest to prosta budowla jednonawowa, wzniesiona z zrębowych bali. Nawa i prezbiterium świątyni nakryte są wspólnym gontowym dachem. Na kalenicy wznosi się duża wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona baniastym hełmem i latarnią. Wnętrze zdobi barwna polichromia, wykonana po pożarze w 1994 roku, lecz wzorowana na oryginalnej. Wyposażenie kościoła zostało w dużej mierze zrekonstruowane po pożarze.

Na zewnątrz świątynię częściowo okalają soboty – niskie podcienia wsparte na słupach. Dawniej dawały one schronienie wiernym z dalekich okolic, którzy już w sobotę wieczorem gromadzili się wokół kościoła na niedzielne nabożeństwo. Na wschodniej ścianie kościoła znajduje się otwarta kapliczka z rzeźbiarskim przedstawieniem Ukrzyżowania. Świątynia otoczona jest niewysokim kamiennym murem i starodrzewem.Obecnie odpusty odbywają się w kościele dwa razy w roku (pierwsza niedziela maja - święto Znalezienia Krzyża Świętego i trzecia niedziela września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego) i gromadzą wielu turystów, zwłaszcza zmotoryzowanych, którzy przyjeżdżają tu poświęcić swoje pojazdy. W okresie międzywojennym, a także przez pewien czas podczas okupacji, kościół był pod opieką Krakowskiego Automobilklubu.

Od 1965 roku duszpasterstwo prowadzą tutaj księża marianie z pobliskiej parafii w Rdzawce. W niedzielę i święta msze święte odbywają się tu o godz. 8.00, 9.00 i 10.00.

Nieco poniżej zabytkowego kościoła, po drugiej stronie drogi, 250 metrów w kierunku Chabówki znajduje się źródełko zwane Pocieszną Wodą. Jego woda uważana była przez miejscową ludność za uzdrawiającą – leczącą szczególnie schorzenia nóg i oczu. W 1977 r. źródło wraz z otoczeniem zostało wpisano do rejestru pomników przyrody.