Kościół drewniany pw. św. Marii Magdaleny - Muzeum


Kościół jest jednym  z najcenniejszych zabytków architektury w regionie. Został wzniesiony w 1606 roku na miejscu poprzedniej świątyni, która uległa zniszczeniu z niewyjaśnionych przyczyn. W XVIII wieku dobudowano do niego masywną wieżę oraz wieżyczkę na sygnaturkę. Wówczas też przekształcono wnętrze kościoła - zbudowano sklepienia kolebkowe i chór muzyczny. Zdobiącą wnętrze polichromię wykonał w 1802 roku miejscowy proboszcz i malarz - ks. Andrzej Antałkiewicz. Do roku 1908, kiedy wybudowano nowy murowany kościół w Rabce, świątynia ta służyła jako parafialna. W 1913 roku oraz w latach trzydziestych XX wieku przeprowadzono kolejne remonty kościoła. W 1936 roku, dzięki staraniom ks. Justyna Bulandy i miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, utworzono wewnątrz muzeum im. Władysława Orkana ze zbiorami etnograficznymi z okolic Rabki, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 


Kościół położony jest na rogu ulic Orkana i Sądeckiej, nieopodal doliny Raby. Jest to budowla orientowana, zrębowa o ścianach obitych gontem z wieżą konstrukcji słupowej. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym, jednokalenicowym dachem. Bryła kościoła zdominowana jest przez potężną izbicową wieżę, szerszą od korpusu budowli i zwieńczoną gontowym hełmem z latarnią.

Wnętrze świątyni pokryte jest polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych. Na sklepieniu prezbiterium przedstawiona została patronka kościoła św. Maria Magdalena wraz z przedmiotami pokutnymi. Na sklepieniu nawy znajduje się scena  Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą. Zachowały się także fragmenty starszej polichromii z 1628 roku. Odkryto m. in. pod czas prac konserwacyjnych w latach 70-tych ubiegłego wieku przedstawienie Chrystusa na Sądzie Ostatecznym, zasłonięte obecnie przez prospekt organowy. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII i XIX wieku. Do najcenniejszych zabytków należą neobarokowy ołtarz główny, XIX-wieczna ambona, rokokowe ołtarze boczne oraz XVIII-wieczny chór muzyczny i prospekt organowy. W ołtarzu przy północnej stronie kościoła umieszczono XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który stanowił kiedyś część tryptyku. Warto zwrócić uwagę, iż w zachodniej ścianie nawy, pomiędzy belkami zrębu znajdziemy ludzkie zęby. Umieścili je tam górale by wyprosić wstawiennictwo św. Apolonii – patronki od bólów zęba.

 

Na zewnętrznej ścianie prezbiterium w Ogrójcu umieszczono współczesne rzeźby przedstawiające św. Wojciecha, św. Wendelina oraz Chrystusa Dobrego Pasterza, ukazanego z rysami twarzy papieża Jana Pawła II. Świątynię otacza wokół kamienny mur z drewnianym daszkiem, w którym umieszczono stacje Drogi Krzyżowej oraz starodrzew. W obrębie terenu przykościelnego znajduje się kilka nagrobków z dawne cmentarza oraz rzeźba przedstawiająca patrona rabczańskiego muzeum, piewcę Gorców – Władysława Orkana.


Więcej informacji o ekspozycji etnograficznej znajdującej się w kościele - Muzeum im. Władysława Orkana