Pomniki Przyrody

Miasto Rabka-Zdrój:

  • sosna zwyczajna - drzewo jest najciekawszą osobliwością przyrodniczą na terenie Rabki. Rośnie przy ul. Orkana po przeciwnej stronie starego cmentarza, ma w  obwodzie 370 cm, a  jego wiek szacuje się na ok. 500 lat;
  • dąb szypułkowy - drzewo rośnie obok źródła „Krakus”, przy muszli koncertowej, ma w obwodzie 467 cm; wiek. ok. 300 lat;
  • dwie grupy modrzewi  europejskich - rosną w rabczańskim Parku Zdrojowym, przy ul. Parkowej, wiek ok. 110 lat;
  • grupa 8 drzew objętych ochroną rośnie obok drewnianego kościoła - obecnie Muzeum im. W. Orkana - są wśród nich 4 jesiony o obwodach 286 cm, 470 cm, 432 cm i 306 cm, 3 lipy o obwodach 205 cm, 268 cm i 312 cm i klon jawor o obwodzie 262 cm;
  • dąb szypułkowy - przy końcu ul. Rynek, nieopodal Rabkolandu rośnie okaz dębu o obwodzie 525 cm; wiek ok. 400 lat;
  • jesion wyniosły - rośnie przy kapliczce na Słonem przy ul. Poniatowskiego. Okaz drzewa o obwodzie 480 cm i wysokości 15 m to najstarszy jesion w Gorcach; wiek to ok. 500 lat;

 

Chabówka:

  • lipa szerokolistna - grupa 5 drzew rośnie wokół drewnianego kościoła z 1757 roku na wzgórzu Piątkowa Góra w Chabówce,  mają w obwodzie od 200 do 400 cm; wiek około 250 lat;
  • źródło „Pocieszna Woda” wraz z grupą drzew oraz górną częścią potoku - ocembrowane źródło znajduje się przy małej kapliczce. Górna część potoku jest siedliskiem płazów - salamander, traszek i innych. W grupie drzew znajdują się kasztanowce, jesiony, klony jawor i lipa drobnolistna.