Joanna Pałka

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój” Pani Joannie Pałce nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016 roku.


 

Urodziła się 28.02.1943 r. we Lwowie. W 1959 r. przyjechała do Polski jako repatriantka  i osiedliła się w Rabce-Zdroju. Kwalifikacje zawodowe zdobyła, kończąc kolejno: Szkołę Pielęgniarską Asystentek w Rabce-Zdroju, Studium Medyczne w Zakopanem, Studium Nauczycielskie w Warszawie. Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskała na Akademii Medycznej w Lublinie w 1980 r. Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą ukończyła w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie. Uzyskała I i II stopień specjalizacji z Organizacji i Zarządzania oraz I stopień specjalizacji z nauczania pielęgniarstwa (anatomia i chirurgia). Zdobyte szerokie wykształcenie wykorzystała przez cały okres pracy zawodowej, podejmując działania na rzecz kształcenia młodzieży uczącej się w Rabce-Zdroju. W latach 1963-1976 pracowała jako pielęgniarka w Instytucie Chorób Płuc. Od 1976 do 2001 pełniła funkcję dyrektora, utworzonego przez nią, Medycznego Studium Zawodowego. W latach 2001-2003 była Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z siedzibą w Rabce-Zdroju. W latach późniejszych uczelnia ta została przekształcona w Państwową Podhalańską Wyższą Szkołę Zawodową i przeniesiona do Nowego Targu.

 

Poza pracą zawodową angażowała się w pracę społeczną na rzecz mieszkańców Rabki-Zdroju. Była inicjatorką, założycielką i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku powstałego w 2006 r. Stowarzyszenie to działa aktywnie nadal. Dwukrotnie pełniła funkcję radnej Rady Miasta w Rabce-Zdroju i przewodniczącej Komisji Edukacji. Jest współautorką artykułów  nt. pielęgniarstwa zamieszczanych w prasie  fachowej („Pielęgniarka i Położna”, „Magazyn Pielęgniarki”). Za swoją działalność na niwie zawodowej i społecznej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Nowosądeckiej”.

Joanna Pałka to osoba, która swoją blisko 50-letnią pracę zawodową  i społeczną poświęciła działaniom na rzecz naszego miasta. Priorytetem dla niej były sprawy związane z kształceniem młodego pokolenia. Wiele wysiłku włożyła w utworzenie nowych placówek oświatowych na terenie Rabki-Zdroju. Po zakończeniu pracy zawodowej nie zaniechała starań o ciągłość edukacji, podjęła się utworzenia placówki kształcenia dla seniorów. Powołany przez nią Uniwersytet Trzeciego Wieku nadal aktywnie działa i daje możliwość stałego rozwoju osobom pokolenia 50+. Działania Stowarzyszenia wpisały się na stałe w ofertę kulturalną miasta i mają znaczny udział w promocji Rabki-Zdroju.