Ks. Józef Kapcia

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój” Ks. Józefowi Kapcia nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 roku.
Ks. Józef Kapcia urodził się 11 lutego 1940 r. się we wsi Regulice, powiat Chrzanów. Po ukończeniu szkoły podstawowej we wsi rodzinnej, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. W liceum nie miał katechizacji, z wyjątkiem gdy została przywrócona po roku 1956, ale tylko na krótki czas. Katechizowali Go m.in. ks. Józef Tischner, wik. w par. św. Mikołaja w Chrzanowie. Po zdaniu matury w 1958 r. rozpoczął sześcioletnie studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, które ukończył 21 czerwca 1964 r., przyjmując święcenia kapłańskie z rąk abp. Karola Wojtyły.

Pracę duszpasterską rozpoczął 1 sierpnia 1964 r. w parafii Maków Podhalański, dokąd skierował Go abp K. Wojtyła. Praca w tej parafii to m.in. katechizowanie dzieci i młodzieży w Makowie Podhalańskim, w Białce i na Polanach Juszczyńskich. Przez rok pracował z obecnym metropolitą, kard. Stanisławem Dziwiszem. „Po dziś dzień te pierwsze lata pracy w Makowie wspominam z wielką radością. Z wdzięcznością myślę o moim pierwszym proboszczu ks. prałacie Franciszku Dzwigońskim, który nas, czterech wikariuszy, wprowadzał w duszpasterstwo parafialne.” – mówi ks. Józef Kapcia

Po sześciu latach pracy w Makowie Podhalańskim, 28 czerwca 1970 r. został mianowany wikariuszem par. Św. Anny w Krakowie, gdzie proboszczem był obecny Sługa Boży bp Jan Pietraszko. Kościół Św. Anny - centrum duszpasterstwa akademickiego, dał Mu okazję do pracy i spotkań z wielu wybitnymi ludźmi zarówno z hierarchii Kościoła, jak i świeckimi, którzy mieli wpływ na Jego życie. „Po dziś dzień pamiętam zwłaszcza rekolekcje wielkopostne dla studentów, które głosili wybitni kaznodzieje m.in. kadr. K. Wojtyła, obecny kard. St. Nagy, bp Jan Pietraszko, ks. M. Maliński, ks. Adam Boniecki i wielu innych wybitnych osobistości i profesorów Kościoła krakowskiego.” – wspomina ks. Józef Kapcia. W par. św. Anny pracował przez trzy lata. Katechizował także dzieci szkolne w przykościelnej salce katechetycznej. Nadto od 1 października 1970 r. mianowany został asystentem profesora katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym i prowadził prawie przez dziesięć lat ćwiczenia katechetyczne ze studentami Seminarium VI roku.

1 lipca 1973 r. ks. kard. Wojtyła mianował ks. Józefa wikariuszem par. WW. Świętych w Krakowie przy ul. Grodzkiej (kościół św. Piotra i Pawła). Pracował na tym stanowisku do 20 września 1977 r. I tu Jego praca koncentrowała się głównie na pracy z dziećmi szkolnymi i ze studentami naszego seminarium. Od 1975 r. został przydzielony także do pracy w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej, jako wizytator katechizacji w całej archidiecezji. Dzięki tej pracy często bywał w terenie wizytując pracę katechetyczną w poszczególnych parafiach.

11 lipca 1980 r. kard. Fr. Macharski powierzył ks. Józefowi obowiązki proboszcza w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obowiązki te pełnił przez dwa lata, jako wikariusz ekonom, ponieważ Urząd do Spraw Wyznań w Bielsku Białej nie godził się na Jego proboszczowanie w Kalwarii. Oświadczono, że jest wrogo nastawiony do władzy ludowej. Proboszczem został mianowany dopiero 15 sierpnia 1982 r. W Kalwarii Zebrzydowskiej nawiązał dobrą współpracę z klasztorem oo. Bernardynów, która trwa po dziś dzień. Podczas proboszczowania udało się księdzu przeprowadzić wiele prac remontowych budynku mieszkalnego dla księży, zbudować salki katechetyczne i poszerzyć cmentarz parafialny. Inwestycje te podejmował przy współpracy z parafianami, którzy Mu w tym pomagali, zwłaszcza w załatwianiu spraw w urzędach państwowych. W Kalwarii również katechizował dzieci i młodzież z Liceum i Technikum Stolarskiego. W Kalwarii przeżył stan wojenny. „Z tego okresu pamiętam dobrą współpracę z Caritas i młodzieżą pomagającą mi w dystrybucji darów: żywności i odzieży dla miejscowej ludności.” – opowiada ks. Józef.

Po śmierci ks. Wł. Siwka (2.08.1986), ks. kard. Macharski poprosił ks. Józefa o podjęcie obowiązków proboszcza w osieroconej par. św. Teresy w Rabce-Zdroju. Pracę w tutejszej parafii rozpoczął 15 sierpnia 1986 r. Na nowej placówce kontynuował najpierw prace przy budowie kościoła i domu katechetycznego. „Od początku spotkałem się z życzliwością ze strony wiernych, jak i tutejszych władz administracyjnych. Trwającą budowę zastałem w stanie surowym. Powoli prace postępowały naprzód. Najpierw doprowadziliśmy do końca pracę w domu katechetycznym. Tak więc katechizację, z pewnym opóźnieniem, rozpoczęliśmy już w nowych salkach. Następnie prowadziliśmy przez lata prace przy nowej świątyni: tynkowanie, okna, drzwi, nowa zakrystia, wyposażenie wnętrza - ławki, konfesjonały, posadzka, prace w prezbiterium: budowa ołtarza i nadstawy ołtarzowej. Prace te zostały uwieńczone obrzędem konsekracji kościoła w odpust parafialny ku czci św. Teresy 1 października 1997r. z okazji 100-lecia jej śmierci, przez kard. Fr. Macharskiego. Po konsekracji kościoła podejmowaliśmy dalsze prace nad upiększeniem świątyni wewnątrz, jak i na zewnątrz. W ten sposób powstało nowe obejście wokół kościoła, nowe drzewa, Stacje Drogi Krzyżowej, oświetlenie itp. Równolegle do prac przy kościele trwały prace w Domu Katechetycznym, gdzie zostały przygotowane mieszkania dla księży wikariuszy. Podjęte zostały także prace remontowe na plebanii: wymiana centralnego ogrzewania, ocieplenie wszystkich budynków kościelnych, instalacja kolektorów słonecznych, przejście.” – opowiada ks. Józef Kapcia.
Dodaje – „Wszystko to realizowane było przy zgodnej współpracy zarówno z wiernymi jak i miejscowymi władzami, które na ogół życzliwie podchodziły do tych inwestycji. Szczególnie w ostatnich latach ma miejsce bardzo dobra współpraca z Urzędem Miasta, której owocem jest m.in. obecny parking przy kościele.

Prowadząc prace budowlane, pamiętaliśmy o duszpasterskich działaniach względem starszych, dzieci, młodzieży, osób chorych i potrzebujących pomocy. Jako proboszcz od samego początku w tej pracy uczestniczyłem. Najpierw katechizując w salkach katechetycznych dzieci i młodzież, a obecnie już w szkołach znajdujących się w obrębie naszej parafii.

Pragnę podkreślić, że i na tym odcinku pracy edukacyjnej, istnieje po dziś dzień dobra współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym tutejszych szkół szczególnie z Gimnazjum Nr 1, dokąd uczęszcza duża część naszej młodzieży, jak również ze szkołą podstawową na Słonem.

W pracy parafialnej, miałem na uwadze także chorych, dzieci w sanatoriach, chorych w szpitalu, jak i przebywających w domach, ludzi potrzebujących pomocy. Również na tym odcinku była i jest dobra współpraca ze wszystkimi ośrodkami prowadzącymi z urzędu opiekę na chorymi i ubogimi w Rabce-Zdroju.”

W 2011 roku Ks. Józef Kapcia zakończył pracę jako proboszcz tutejszej parafii, przechodząc na emeryturę. „25 lat pobytu i pracy duszpasterskiej w Rabce-Zdroju, pozwoliły mi realizować swoje powołanie kapłańskie i myślę, że ta moja obecność przez te lata w Rabce-Zdroju, życzliwa atmosfera i współpraca z wieloma wartościowymi ludźmi dała dobre owoce i przyczyniła się dobru parafii oraz naszej małej ojczyzny jaką jest Rabka-Zdrój.” – podsumowuje krótko swoje lata pracy w Rabce-Zdroju ks. Józef.