Julian Kawalec

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój” Panu Julianowi Kawalcowi nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXV/177/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 roku.




Julian Kawalec – prozaik, publicysta, poeta, który życie na emeryturze zawsze dzielił między Kraków i Rabkę. Kraków to miejsce jego literackiej pracy, rodzina i artystyczne przyjaźnie. Rabka to wielka miłość do gór, włóczęgi i zaciszny domek z niewielkim ogródkiem, w którym rośnie rozłożysta wierzba, i jest otoczony pięknymi jaśminami – Jego poetycka samotnia. Przez ostatnie lata pan Julian mieszkał w Domu Opieki Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie.

To pisarz, którego najsłynniejsza powieść „Tańczący jastrząb”, była niegdyś w kanonie lektur szkolnych, a i została sfilmowana, którego utwory tłumaczono na 25 języków, przez kilkadziesiąt lat związany był z Rabką. Ta właśnie proza, w znacznej mierze poetycka, opiewająca piękno krajobrazu gór i ludzi w tych górach mieszkających sprawiła, że do Juliana Kawalca przylgnęło zaszczytne określenie piewcy Gorców.

 



Julian Kawalec urodził się 11 października 1916 roku we wsi Wrzawy, niedaleko Sandomierza. Po ukończeniu pięciu klas wiejskiej szkoły powszechnej podjął naukę w ośmioklasowym Gimnazjum Humanistycznym w Sandomierzu. Po maturze, którą zdał w 1935 roku, rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, utrzymując się w tym czasie z korepetycji udzielanych w zakresie łaciny i języka niemieckiego. Podczas studiów związał się z ruchem ludowym, był członkiem Polskiej Akademii Młodzieży Ludowej „Wici”. W czasie okupacji przebywał w rodzinnych stronach, współpracując z ruchem oporu i organizując tajne nauczanie. W 1944 roku został korespondentem wojennym Polskiej Agencji Prasowej „Pol-Pres” w Lublinie.

Jesienią 1945 roku wrócił do Krakowa. Ukończył studia, uzyskując w 1948 roku absolutorium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako dziennikarz i reporter pracował w zespole redakcyjnym „Echa Krakowa” (1946-1949), „Gazety Krakowskiej” (1949-1951), Polskiego Radia (1951-1956), „Wieści” (1957-1968), „Chłopskiej Drogi” (1968-1976).

Od 1960 roku Julian Kawalec jest członkiem Związku Literatów Polskich (w latach 1987-1989 pełnił funkcję prezesa krakowskiego oddziału ZLP). Należy także do międzynarodowej organizacji zrzeszającej pisarzy PEN-CLUB i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC).

Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją twórczość literacką, m. in. nagrodą wydawców za powieść „Ziemi przypisany” (1962), I nagrodą ZLP i LSW za książkę „W słońcu” (1962), nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1967) - za utwory: „Ziemi przypisany”, „Tańczący jastrząb”, „Marsz weselny”, Nagrodą Państwową II i I stopnia (1976, 1986) za całokształt twórczości oraz Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie literatury (1976). Wielokrotnie był nagradzany przez czytelników w plebiscytach: „Złoty kłos” (1968, 1971, 1973, 1978). Dwukrotnie uhonorowany przez prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową. Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także orderem „ECCE HOMO” za humanizm w twórczości.

Jako prozaik debiutował w 1948 roku na łamach prasy opowiadaniem opublikowanym w „Echu Tygodnia” (dodatek literacki „Echa Krakowa”). Pierwsza jego książka „Ścieżki wśród ulic” ukazała się w 1957 roku.

Utwory Juliana Kawalca były tłumaczone na ponad 20 języków, publikowano je w prasie oraz w licznych antologiach i almanachach w kraju i zagranicą. Były przedmiotem adaptacji teatralnych – radiowych i telewizyjnych.

Najnowsza książka „Czerwonym szlakiem na Turbacz” została wydana w 2009 roku przez Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie przy wsparciu finansowym Miasta Rabka-Zdrój i Gminy Miejskiej Krakowa.


 

Julian Kawalec zmarł 30 września 2014 roku w Krakowie. Został Pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Krakowie.